Harvardský a Houstonský projekt – Plán na likvidáciu Slovanov - Slovakia Kontakt: 9612497@mail.ru.................................................... - UNREGISTERED VERSION

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Harvardský a Houstonský projekt – Plán na likvidáciu Slovanov

VIDEO NEWS
 


Harvardský a Houstonský projekt – Plán na likvidáciu Slovanov

Dobrý večer milí moji priatelia. Vzhľadom k tomu, že mi nedajú spávať odpovede p.poradcu Krpelana, na moje otázky, adresované hlave štátu, J.E. Prezidentovi Andrejovi Kiskovi, dovolil som si mu opätovne zaslať tento list, z pôvodnými, ale aj novými otázkami, v ktorom som poprosil hlavu štátu, aby mi sobne zodpovedal na všetky, aj tie doposiaľ nezodpovedané otázky, na ktoré ani on, ani jeho poradca p.Krpelan asi nechceli odpovedať, lebo nemohli napísať pravdu, tak radšej neodpovedali. Prečítajte si prosím môj list a ja ho v pondelok opäť rozošlem médiám a odnesiem podať osobne do podateľne prezidentskej kancelalrie. Ak ani na tieto otázky p. prezident neodpovie, zvolám generálny protest pred prezidentský palác, na ktorý pozvem všetkých občanov Slovenska, ktorí už nemôžu ďalej trpieť všetky porušovania zákonov z jeho strany, od daňových podvodov v jeho firme, až po kauzu Veľký Slavkov, či úžery prezidentových nebankových firiem, ktoré priviedli neprimeranými úrokmi 22 tis rodín do nešťastia! Nestačí už iba toto na odstúpenie p. Kisku z funkcie prezidenta a hlavy štátu Slovenskej Republiky?
J.E. Andrej Kiska, prezident SR
Hodžovo námestie 2978/1 810 00 Staré Mesto
Bratislava, 23. októbra 2017
VEC: Druhá žiadosť o sprístupnenie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o slobode informácií ) v platnom znení – rozpor k odpovedi na prvú žiadosť (lis z 27.9.2017)
Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej v texte iba zákona) Vás, Vážený pán prezident Slovenskej republiky, žiadam ako povinnú osobu ( § 2 ods. 2 zákona ) v zmysle dikcie § 5, odseku (3), písmena a) - „Kancelária prezidenta Slovenskej republiky je povinná zverejniť program a výsledky pracovných ciest a prijatí prezidenta Slovenskej republiky a miesto jeho pobytu“ - o presné a štruktúrované odpovede v rámci sprístupnenia všetkých požadovaných informácií a dokumentov zo stretnutia prezidenta SR s finančníkom George Sorosom v New Yorku,
nakoľko odpoveď Vášho poradcu Romana Krpelana zo dňa 5.októbra, č.spisu INF:33-2017-KP SR podľa mňa ako žiadateľa a niektorých právnikov, s ktorými som túto vec konzultoval, nespĺňala všetky náležitosti uložené zo zákona a požadované v mojej žiadosti zo dňa 27.septembra 2017.
Týmto vyjadrujem nespokojnosť s odpoveďou, podávam rozklad a žiadam o zaslanie presných, identifikujúcich a štruktúrovaných odpovedí na každú z položených otázok (číslované ). Súčasne mám za to, pán prezident, že zmyslom zákona č.211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám nebolo len poskytnutie informácie, ale najmä prístup verejnosti k dokumentom a materiálom povinných osôb alebo povinných inštitúcií verejnej moci.
Preto si Vás dovoľujem opätovne požiadať o zaslanie vyčerpávajúcich informácií adresovaných už v prvej žiadosti, najmä –
- záznam zo stretnutia Vašej osoby s George Sorosom, podľa príslušných náležitostí, ktoré vyplývajú zo zákona,
- kópiu komunikácie medzi prezidentom (prezidentskou kanceláriou) a G.Sorosom na základe ktorej sa schôdzka uskutočnila, tzn. mailová alebo listová komunikácia, prípadne podrobný popis inej komunikácie, vrátane identifikácie osôb, ktoré prípadne pôsobili ako sprostredkovatelia, vrátane ich dodatočnej komunikácie s iným sprostredkovateľským zdrojom zo strany p.Sorosa.
Vážený pán prezident, vzhľadom na to, že
- elitárske a navyše utajované stretnutia s najvplyvnejšími či najbohatšími ľuďmi planéty (Soros, Bloomberg) vzbudzujú v bežnej populácii v občianskej spoločnosti vážne obavy o možnom riadení či ovplyvňovaní verejných aj medzinárodných záležitostí vo svete bez náležitej demokratickej legitimity a kontroly verejnosti,
- s osobou G.Sorosa vás môže spájať spriaznenosť a podobná cesta k zbohatnutiu, ktorou však drvivá väčšina slušných a charakterných ľudí nekráča a aj ju odmieta,
- kontroverzne vyznievajú vaše stretnutie v Kalifornii v kontexte následného mazania oznamov o protestnom mítingu pred vaším prezidentským na sociálnej sieti facebook,
nemôžem sa zbaviť presvedčenia, že vaša prvá odpoveď bola nakoniec len kamufláž.
Utajovanie stretnutia s G.Sorosom totiž pokračuje aj na vašej webstránke prezidentskej kancelárie, kde sú fotografie aj popis z väčšiny vašich stretnutí - (Antonio Guterres, Miroslav Lajčák, Petro Poroshenko, Michael Bloomberg...) - okrem spomínaného stretnutia s finančníkom Sorosom.
Preto si dovoľujem rozšíriť pôvodných sedem otázok-žiadostí (na ktoré som dostal len na dve strohé odpovede) o ďalšie:
Zmienili ste sa na stretnutí v podobnom duchu o svojich problémoch (negatívna medializácia vašej osoby v súvislosti s daňovými a inými kauzami, negatívne odozvy na sociálnych sieťach a protesty) ako na stretnutí s Generálnym prokurátorom SR s cieľom získať mediálnu či spoločenskú podporu od organizácií tretieho sektora, na ktoré má G.Soros vplyv, tiež v súvislosti s kritickým vyjadrením Transparency International Slovensko na vašu kauzu, keďže finančník významne prispieva aj na chod tejto organizácie?
Odôvodnenie: Z uniknutého zoznamu (DC Leaks) totiž o.i. vyplýva, že na zozname p. Sorosom donorovaných organizácií cez Open Society Foundation je aj svetová centrála Transparency International...
Zo zverejnených informácií z cit. zdroja o sorosových plánoch cez jeho Open Society Foundation vyplýva odhalenie o rozpracovávaní potencionálnych kolaborantov na najvyšších postoch verejnej moci a aj jeho aktivity na monitoring internetu ohľadom kritických vyjadrení voči ním presadzovanému experimentu otvorenej spoločnosti a spoločenských dopadov vyplývajúcich zo šírenia ideológie multikulturalizmu.
Verejnosť má oprávnené obavy, či cez takéto stretnutia, spojenectvá a vzájomnú koordináciu nedochádza aj k neprimeraným, nelegitímnym až nelegálnym záväzkom najvyššie postaveného ústavného činiteľa Slovenskej republiky.
Dúfam, že mi, vážený pán prezident odpoviete priamo alebo aspoň odpoveď vypracovanú nejakým vašim „poradcom“ osobne podpíšete, nakoľko interpelujem priamo Vás, prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku.
​Následne poznamenávam a odôvodňujem svoje pochybnosti:
- Denník Korzár už pred piatimi rokmi (19. októbra 2012) priniesol obsiahli článok o úspechov riešenia rómskej otázky v Spišskom Hrhove.
- Podľa dostupných informácií má G.Soros živé kontakty so Svetovou bankou a ich projekty sa vzájomne prelínajú, takže pochybujem, že známy finančník a aktivista v prospech riešenia rómskej otázky by sa o Spišskom Hrhove dozvedel až z článku v New York Times, ktorého autorkou je mimochodom slovenská novinárka na voľnej nohe. Poznamenávam, že Svetová banka dávala dedinu Spišský Hrhov za príklad skvelého spolunažívania väčšiny s menšinou už v roku 2011.
- Predpokladám, že svetoznámi finančník má prehľad o výročných správach Svetovej banky, a nepredpokladám, že by on alebo jeho rozvetvená sieť pracovníkov Open Society Found a spriaznených nadácií alebo mimovládnych organizácii prehliadli Výročnú správu Svetovej banky (2011), v ktorej sa o práve integrácia Rómov na Slovensku (Spišský Hrhov) uvádza ako príklad skvelého spolunažívania väčšiny s menšinou.
Prepáčte, pán prezident, ale príčina schôdzky prezentovaná vašim poradcom vyznieva už pre priemerne informovaného človeka infantilne až nedôverčivo, preto neverím, že by ste chceli, aby tento negatívny dojem p..

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky